Legacy '16

Sai Ganagoni
 

Aneesh Deshpande
 

Neehar Mahidadia
 

Vishesh sharma
 

Roshan Shelley

 

Legacy '12

Shashwat Chugh      

Pathik Shah                  

Aparna Govindan       

Parth Shingala          

Vishal Bailoor

Legacy '15

Jessica Francis
 

Simmi Sharma
 

Sachit Jain
 

Sid Hariharan
 

Sai Ganagoni               


Legacy '11

Krithika Varagur

                                          Ram Patel

                                              Shashwat Chugh 

                                          Pathik Shah    

                                            Aparna Govindan                    

Legacy '14

Gaurav Thakur              

Akhil Bandi
 

Sudeepti Vedula
 

Sarthak Patel
 

Jason Thiagaram

Legacy '13

Parth Shingala          

Vishal bailoor
 

Avinash Saraf
 

Andrew Liou  

                                              Smit Acharya              

Frank Jiang